Dag John,

Dank voor je bijdrage aan het werk van de AA en PNH Contactgroep. Je sprong in en bij op een moment dat het nodig was en daarvoor zijn we je dankbaar. Dat je maar een dik jaar bij de stichting betrokken bent geweest, is bijzonder als je bedenkt hoe diep je je in de materie van de ziekten hebt verdiept. Ja, je achtergrond en netwerk hielpen daarbij. Natuurlijk. Je kennis en scherpe geest nog meer. We zijn vol ongeloof dat we zo snel al afscheid van je moeten nemen. De laatste vergadering in Houten lijkt nog zo kortgeleden. Je was er ondanks alles bij. En dan ook nog te bedenken dat je afgelopen weekend nog naar Zürich zou zijn gegaan voor een bijeenkomst over medicatie en patiënten. Vorige week ben je ook nog gevraagd om online de patient advisory board bij te wonen…. 

Tot vorige week was je dus nog bezig. Bewonderings- en gedenkwaardig, als je bedenkt dat je er nu niet meer bent. John, nogmaals dank voor je inzet en betrokkenheid. We zullen je gedenken. Meer dan alleen in de notulen van vergaderingen. En de bereikte afspraken. De herinneringen blijven. Dag John.

Sterkte aan eenieder die John zal missen. Zijn kinderen, kleinkinderen en andere familie wensen we kracht en liefde om dit verlies een plek te geven.

Op deze pagina is het overlijdensbericht te lezen en kan een blijk van medeleven achter worden gelaten.