Wil je ons steunen?

Doe een donatie of zet iets in je testament

Steun ons

De Stichting AA & PNH Contactgroep ontvangt financiering van de overheid (zie Ondersteuning). Deze financiële ondersteuning is zeer beperkt en is de laatste jaren drastisch teruggelopen. Als patiëntenorganisatie zouden wij graag meer doen voor mensen met AA of PNH dan wij nu kunnen doen. 

Het is van groot belang dat de Stichting AA & PNH Contactgroep over voldoende gelden beschikt om het werk op een kwalitatief hoog niveau mogelijk te maken. Wij doen daarom een beroep op u om ons te steunen.

Bedrag

Steun de stichting met een gift

Je kunt de Stichting AA & PNH Contactgroep ook steunen zonder contribuant te worden bijvoorbeeld door het overmaken van een gift. Omdat de subsidieregels aangescherpt worden, kan de stichting giften goed gebruiken.

Belastingvoordeel bij schenkingen/giften

De stichting is al vanaf de oprichting 24 mei 2005 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI- stichting), hetgeen betekent dat onder een aantal voorwaarden giften en schenkingen aan de stichting honderd procent aftrekbaar zijn voor de Inkomsten – en Vennootschapsbelasting.

Er zijn twee soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Hoe te doneren?

Je kunt een bedrag naar keuze overmaken naar IBAN: NL87 ABNA 0420 5410 39. 

Alvast erg bedankt voor uw steun!

Gewone giften

Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van gewone giften?

  • De gift moet gedaan zijn aan een ANBI-stichting
  • Je moet kunnen aantonen (bijvoorbeeld met bankafschriften) dat je een gift hebt gedaan
  • Je gift is hoger dan het drempelbedrag (1 procent van drempelinkomen* met een minimum van € 60 per jaar)
  • Je kan niet meer aftrekken dan het maximum bedrag (10 procent van je drempelinkomen*)

* Drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten.

 

Voorbeeld:

Je inkomen is € 20.000 per jaar. Drempelbedrag is 1% van € 20.000 = € 200.
Uw gift is € 300 per jaar.
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: € 300 – € 200 = € 100.
Stel uw belasting tarief is 42%.
Van de schenking van € 300 euro per jaar betaal je dus in werkelijkheid:
€ 300 – € 42 euro = € 258.

Periodieke giften

Periodieke giften dienen schriftelijk met dit formulier van de Belastingdienst te worden vastgelegd in tweevoud. Je vult het deel ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ wat voor jou bedoeld is in.
Daarna onderteken je zowel het exemplaar voor jezelf als het exemplaar voor de Stichting AA&PNH Contactgroep en stuurt beide exemplaren op naar de stichting. De stichting vult vervolgens de rest van het formulier in en ondertekent beide exemplaren. Je ontvangt een exemplaar retour en de stichting houdt er zelf één voor de eigen administratie.

Ook is het mogelijk om kosten die je t.b.v. onze stichting maakt zoals bijvoorbeeld tijd of materiaal, onder bepaalde voorwaarden als gift te kunnen aanmerken.

Nalaten / testament

Ook na je leven kun je iets betekenen voor mensen met AA en/of PNH. Je kunt een geldbedrag of andere bezittingen nalaten aan Stichting AA & PNH Contactgroep. Dit moet worden vastgelegd in een testament.

Heb je weleens nagedacht over wat er moet gebeuren met je bezittingen na je overlijden? Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Het is dus belangrijk om een testament te laten opmaken, waarin je je wensen vastlegt. Ook kun je in een testament iemand aanwijzen die uw nalatenschap afhandelt, een zogeheten executeur.

Er zijn drie manieren waarop je (een deel van) uw vermogen kunt nalaten aan de Stichting AA & PNH Contactgroep:

Erfstelling

Bij een erfstelling benoem je een of meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam. Je erfgenamen krijgen recht op (een deel van) je nalatenschap. Je kunt de Stichting AA & PNH Contactgroep in het testament opnemen als mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, dierbaren of andere goede doelen. Je kunt er ook voor kiezen de Stichting AA & PNH Contactgroep aan te wijzen als enige erfgenaam.

Legaat

Wil je de Stichting AA & PNH Contactgroep een bepaald geldbedrag, kunst, effecten of onroerend goed nalaten? Dit kun je als legaat laten vastleggen in het testament. Op deze manier kun je bijvoorbeeld familieleden tot erfgenaam benoemen en daarnaast een specifiek bezit of bedrag nalaten aan de stichting.

Fonds op naam

Een fonds op naam komt tot stand via een schenking, of wordt vastgelegd in een testament. Met een fonds op naam kun je een eigen fonds oprichten met een bepaalde doelstelling op het gebied van b.v. onderzoek naar AA & PNH. Het minimumbedrag voor een fonds op naam is € 50.000,-.

Bezoek aan de notaris

Voor het opmaken van een testament heb je een notaris nodig. Hij of zij kan je helpen bij het vormgeven van de wensen. Via www.notaris.nl vind je eenvoudig een notaris in de buurt. Ook kun je op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon: 0900 346 93 93 (€ 0,80 per minuut).

Contact

Voor meer informatie of overleg stuur je een berichtje naar de penningmeester van de Stichting AA & PNH  Contactgroep, [email protected]