Nieuwe NVvH richtlijn aplastische anemie in ontwikkeling

Op dit moment werkt de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) aan het opstellen van de nieuwe richtlijn diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen. Internist-hematologen uit verschillende ziekenhuizen werken hierbij samen. De volgende artsen zijn betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijn:

 • Dr. Broers (ErasmusMC)
 • Dr.  Raaijmakers (ErasmusMC)
 • Dr. Halkes (LUMC)
 • Dr. Tjon (LUMC)
 • Dr. Nur (AmsterdamUMC)
 • Dr. van Hussen (UMCU)
 • Dr. Langemeier (RadboudMC)
 • Dr. Snijders (Medisch Spectrum Twente)
 • Dr. Hazenberg (UMCG)
 • Dr. Klein (UMCG)
 • Dr. Moenen-Hoebel (MUMC)

De artsen werken samen in drie werkgroepen rondom de hoofdthema’s 1) diagnostiek, 2) ATG en cyclosporine en 3) stamceltransplantatie. De contactgroep wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via de overleggen met Stijn Halkes en Jennifer Tjon van het AA-expertisecentrum in het LUMC. De contactgroep heeft aandacht gevraagd voor nazorg en revalidatie na behandeling en monitoring van de kwaliteit van leven van patiënten in de nieuwe richtlijn.

Wordt vervolgd!

Meer lezen over AA en de ontwikkelingen? Klik hier.

Wat is de stand van zaken inzake onderzoek? Kijk hier.

Dit is de richtlijn aplastische anemie die aangepast wordt.