Re-integratie kan een stuk beter

Er moeten gespecialiseerde arbeidsdeskundigen komen voor AA- en PNH-patiënten. Deze raadgevende bedrijfsartsen kunnen voorkomen dat de belastbaarheid van werkende patiënten te hoog wordt ingeschat. Ook moet in de richtlijnen voor de beide bloedziektes het recht op betaalde revalidatie worden opgenomen. Dit zijn twee conclusies uit de presentatie van arbeidsgeneeskundige Tomas Rejda. Hij was spreker op de themadag ziek Werk en chronisch ziek zijn, die de Contactgroep Stichting AA & PNH op 28 september in Breukelen organiseerde. Rejda wees ook op mogelijkheid van een hogere uitkering voor patiënten die vóór hun diagnose korter zijn gaan werken.

In de war

Met een plaatje van een Rubiks Kubus illustreerde Rejda hoezeer ziekte het zelfbeeld in de war gooit. Van de ordelijke uitgangspositie van de kubus is niets meer te zien. Datzelfde geldt voor mensen die ziektes als AA en PNH hebben gekregen. Als zij weer aan het werk gaan, moeten zij opnieuw ontdekken wat ze willen en kunnen. Sport kan hierbij helpen. Rejda wees in dit verband op de website tegenkracht.nl. Die maakt tegen betaling sportplannen op maat. De site is gespecialiseerd in kankerpatiënten, maar volgens Rejda ook nuttig voor mensen met AA en PNH.

Speciale BACO’s nodig

Vermoeidheid verbindt kanker met chronische bloedziektes. Bloedwaarden zeggen daarbij niet alles. Ook de bijwerkingen van medicijnen spelen bij de fitheid een rol. Arbo-artsen kennen die bijwerkingen vaak niet. Voor kankerpatiënten is er daarom de BACO, de BedrijfsArts Consulent Oncologie. Zij komen daarmee in contact door een verwijzing door de behandelaar of door zelf contact op te nemen met een BACO op de lijst. Die heeft meestal genoeg aan één of twee consulten om de bedrijfsarts van de werkgever of het UWV te adviseren over de beste terugkeer naar werk. De kosten van de BACO moet de patiënt meestal (nog) zelf betalen.

Rejda is zelf BACO en kent de problemen bij terugkeer naar werk. Het zou volgens hem een goede zaak zijn als er enkele bedrijfsartsconsulenten komen die gespecialiseerd zijn in AA en PNH. Patiënten kunnen die dan vinden via een openbare lijst, zoals die al bestaat voor kankerpatiënten.

Eigen UWV-rapport

Voor betaalde hulp bij integratie kunnen patiënten ook een bureau in de arm nemen als het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA) of Ergatis Arbeid en Gezondheid. Die stellen een compleet rapport op over het ziekteverloop en de belastbaarheid. Als patiënten het daarmee eens zijn, kunnen ze hiermee naar het UWV gaan en vragen of UWV dit rapport overneemt. Een soepele re-integratie is ook in het voordeel van de werkgever. Wellicht wil hij meebetalen.

De kosten van revalidatie (fysiotherapie, psychotherapie) na een complexe ziekte worden wel vergoed, dat staat in de wet. Van de patiënten die in aanmerking komen, maakt volgens Rejda maar tien tot vijftien procent gebruik van dit recht. Het bestuur van de contactgroep zal kijken hoe zij het recht op revalidatievergoeding in de Richtlijnen voor AA en PNH kan krijgen. Hopelijk kunnen dan meer mensen hun revalidatie vergoed krijgen.

Hogere uitkering

Rejda heeft nog een speciaal advies voor patiënten die vóór hun diagnose korter zijn gaan werken. Soms beseffen ze later dat ze al ziek waren en daardoor niet meer fulltime konden werken. Intussen is hun ziekte-uitkering wel gebaseerd op hun parttime salaris. Deze patiënten hebben het recht op een herbeoordeling op basis van het begin van hun ziekte. Het is mogelijk de peildatum te vervroegen. Het kan nuttig zijn om hierbij een juridisch deskundige in te schakelen. Dat kost geld, maar kan een hogere uitkering opleveren.

Handige websites over werken met een chronische ziekte

Een goede folder van 90 pagina’s waar alles in begrijpelijke taal staat wat je over het UWV moet weten: klik hier.