banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Over ons

De Stichting AA & PNH Contactgroep is een landelijke patiëntenorganisatie met ongeveer 200 contribuanten. De stichting is sinds 2000 actief en zet zich in voor mensen met de zeldzame bloedziekten aplastische anemie (AA) en paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en houdt zich bezig met:

  • belangenbehartiging
  • informatievoorziening
  • lotgenotencontact
  • onderzoek stimuleren

Er zijn in Nederland ongeveer 330 AA-patiënten en 260 PNH-patiënten (schatting op basis van onderzoek).Om een beeld te krijgen van de aandoeningen hebben we een voorlichtingsfilmpje gemaakt. Deze is in drie versies te bekijken.

Trailer https://youtu.be/XxJMEbI4ZME

Korte versie: https://youtu.be/4q8aapz7OY4

Nederlandse versie: https://youtu.be/MJnvZhqjX_0

Engelse versie https://www.youtube.com/watch?v=5kLRWHv0aFI&feature=share

Missie

De Stichting AA & PNH Contactgroep behartigt de belangen van AA- en PNH-patiënten in Nederland. De stichting biedt een luisterend oor aan patiënten en hun familie en zet zich in voor optimale medische zorg aan patiënten door zorginstellingen en voor de vergoeding daarvan.

Beleidsplan en jaarstukken

Het beleidsplan van de stichting is opgesteld om de doelen voor de komende jaren inzichtelijk te maken. Dit beleidsplan is nodig om:
- de continuïteit van het bestaan van de stichting te waarborgen
- aan de PGO-voorwaarden voor subsidie te voldoen. Het jaarplan is gericht op de activiteiten en uitgangspunten voor het komende jaar. De jaarverslagen (inclusief jaarrekening) zijn een verantwoording en geven overzicht van de activiteiten een jaar.


Zakelijke gegevens

ABN-AMRO
IBAN: NL87ABNA0420541039
BIC: ABNANL2A. T.n.v. Stichting AA & PNH Contactgroep
KVK 37118623
Fiscaalnummer 8161.45.556

De Stichting AA & PNH Contactgroep is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor maakt de stichting gebruik van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer het doen van een gift of bij nalaten.


Contact

Stichting AA & PNH Contactgroep

Roerstraat 15 - 2
1078 LH Amsterdam

Telefoonnummer: (085) 2100651

E-mail: info@aaenpnh.nl


Historie

De Stichting AA & PNH Contactgroep is opgericht door Andrea Stiene en Iddo Schenk. Lees het interview met hun verhaal ‘Het was een feest van herkenning' .

foto_andrea_en_iddo.jpg


Lees meer