Zoeken

De diagnose en dan ...

Zojuist heeft u gehoord dat u zelf, iemand in uw familie of vriendenkring Aplastische Anemie (AA) of Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) heeft. Of u, uw kind of partner hebben al langer AA of PNH en er komen nieuwe vragen boven of er dienen zich nieuwe situaties aan ...

U vindt in dit deel van de website informatie en handreikingen en wel vanuit het perspectief van anderen die in een vergelijkbare situatie zaten. In het menu staan thema's die zowel de praktische kanten belichten als wel de psychosociale gevolgen van een bloedziekte als AA en PNH.


Bron

De informatie die u hier vindt heeft als belangrijkste bron de brochure 'Hoe families kunnen leren omgaan met een beenmergziekte', zoals Aplastische Anemie (AA), Myelodysplastisch Syndroom (MDS) en Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH). Het betreft een vertaling van een brochure die is ontwikkeld door de Amerikaanse stichting AA & MDSIF.
U kunt deze brochure bestellen bij de Contactgroep AA & PNH.