Nieuwe PNH-medicijnen in de pijplijn (4) Pegcetacoplan

Voor PNH is een reeks nieuwe medicijnen in de maak. Daarbij gaat het onder andere om C5-remmers, zoals eculizumab en ravulizumab, maar er wordt ook gewerkt aan medicijnen die niet alleen C5, maar ook C3 remmen. Pegcetacoplan is zo’n medicijn.

Het is getest in de zogenoemde PEGASUS studie van Apellis Pharmacueuticals, een farmaceutisch bedrijf dat C3-therapieën ontwikkelt. Dit kan hoop bieden voor PHN-patiënten die ondanks gebruik van eculizumab een laag Hb-gehalte hebben. Dat valt te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine waar het onderzoek wordt beschreven.

Afbraak bloedcellen

De resultaten van de PEGASUS studie naar Pegcetacoplan wijzen erop dat het middel kan worden ingezet als tweedelijns-therapie voor PNH-patiënten die op eculizumab anemisch (lage Hb-waarden) en deels afhankelijk van bloedtransfusies zijn. Bij ongeveer twintig procent van de PNH-patiënten die als eerste behandeling eculizumab krijgen (ook wel eerstelijns-behandeling genoemd), blijft het Hb-gehalte laag. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat de afbraak van bloedcellen buiten de bloedvaten (hemolyse) niet genoeg geremd wordt.

Het remmen van C3 zou de afbraak van bloedcellen buiten de bloedvaten moeten doen verminderen, bijvoorbeeld in de milt en lever. C5 (eculizumab) vermindert met name intravasculaire afbraak, dus in de bloedbaan. Pegcetacoplan remt het C3 complement eiwit (en daarmee ook de daaropvolgende activatie van het C5 complement eiwit) en gaat afbraak tegen, zowel in als buiten de bloedvaten. En dat is zeer interessant.

Studie

In de PEGASUS studie werden PNH-patiënten opgenomen die ondanks gebruik van eculizumab voor tenminste drie maanden een Hb-gehalte hadden van onder 6,5. Deze patiënten ontvingen de eerste vier weken zowel eculizumab als pegcetacoplan, waarna een deel (41 patiënten) alleen pegcetacoplan gedoseerd kreeg gedurende 16 weken. De overige patiënten (39) gingen door met eculizumab. Men ontdekte dat de Hb-waarden van de groep patiënten die zowel in de eerste vier weken als daarna pegcetacoplan toegediend kregen, stegen naar een gemiddelde van 7,4, waarna deze waarde ook werd vastgehouden. Dit in tegenstelling tot de groep patiënten die na de eerste vier weken pegcetacoplan weer alleen doorging met eculizumab. Het Hb-gehalte van deze groep patiënten viel weer terug naar de oude, lagere Hb-waarden.

Toediening

Dit middel kan door de patiënt zelf worden toegediend door middel van onderhuidse injecties en kan daarmee ook meer bewegingsvrijheid opleveren ten opzichte van middelen die via een infuus moeten worden toegediend.

Toegang markt

Apellis gaat de gegevens van deze registratie-studie gebruiken om in een samenwerkingsverband met het bedrijf Sobi goedkeuring te krijgen in Europa. De verwachting en hoop is dat de EMA-goedkeuring voor het eind van 2021 wordt afgegeven. Wanneer het dan beschikbaar is voor patiënten is nog even afwachten. Als hierover meer bekend is zullen we dit melden in een van de volgende nieuwsbrieven.