Eculizumab tot eind 2025 vergoed via basispakket

De onderhandelingen van de minister voor Medische Zorg en Sport met Alexion hebben resultaat gehad. Zo blijkt uit de brief die is verstuurd op 15 mei 2018. Eculizumab wordt tot en met 31 december 2020 vergoed via het basispakket aan PNH-patiënten. Over de inhoud van de onderhandelingen worden geen nadere mededelingen gedaan.

In de brief staat dat de minister heeft besloten tot continuering van de vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering van Soliris® voor de behandeling van aHUS en PNH. Hij heeft dat besloten na de afronding van de prijsonderhandeling over dit geneesmiddel die hij op advies van het Zorginstituut heeft gevoerd. In de toelichting op de beslissing noemt de minister, naast de onderhandelde prijsverlaging, vier overwegingen:

  1. eculizumab is de enige werkzame beschikbare behandeling voor de kleine groep patiënten met PNH en aHUS;
  2. patiënten worden reeds vele jaren met eculizumab behandeld in Nederland;
  3. artsen en patiëntenorganisaties hebben zich bijzonder voortvarend ingezet om te komen tot goede gepast-gebruikafspraken;
  4. biosimilars van eculizumab – en daarmee de verwachting dat de kosten zullen dalen – worden binnen afzienbare termijn verwacht;

We blijven de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de biosimilars volgen.