Derde prik voor AA- en PNH-patiënten?

Hoe zit het nu met corona en de derde prik? Komen AA- en PNH-patiënten in aanmerking hiervoor? Wij ontvingen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie die als één van de relevante medische beroepsverenigingen is vertegenwoordigd in de RIVM-werkgroep COVID-19 vaccinatie voor immuun-gecompromitteerde patiënten een advies met uitgebreid verhaal over een additionele 3e COVID-19 vaccinatie. In het kort komt het erop neer dat AA- en PNH-patiënten (voorlopig) geen 3e prik ofwel een booster-vaccinatie krijgen. Dit is alleen weggelegd voor mensen met een ernstig afweersysteemstoornis. Wellicht dat deze aanpak in de komende tijd verandert als het advies van het kabinet aangepast wordt. En er wellicht een grotere groep mensen in aanmerking komt voor een 3e prik.

Op de site van de NVvH staat meer te lezen.