Contactdag over AA in het LUMC

Op 4 april organiseert de AA en PNH Contactgroep met het LUMC een bijeenkomst over aplastische anemie (AA). Er wordt ingezoomd op wat AA is en op de behandeling. De dag is speciaal bedoeld voor mensen met AA en andere geïnteresseerden. 

Naast de presentaties van artsen en verhalen van ervaringsdeskundigen zal er een rondleiding in het kinder-immunologisch laboratorium zijn. Ook kunnen bezoekers een kijkje nemen in de wondere wereld van de microscoop. Weet jij hoe beenmerg eruitziet? En hoe je afwijkingen ziet in het bloed? 

Speciale aandacht voor kinderen met AA

Naast de gebruikelijke informatie gericht op volwassenen met de aandoening is er speciale aandacht voor kinderen die AA hebben en hun ouders. Met het oog hierop is kinderarts Alex Mohseny aanwezig. Zijn collega’s Stijn Halkes en Jennifer Tjon zullen het ‘volwassen’ deel voor hun rekening nemen.

Aanmelden

De dag inclusief lunch is gratis voor contribuanten van de contactgroep en patiënten van het AA-expertisecentrum LUMC. Aanmelding kan door onderstaand formulier in te vullen. Doe dat zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 maart 2024. Parkeerkosten worden vergoed.

Programma

9.30 – inloop met koffie en thee

10.00 – start gezamenlijk programma met bijdragen diverse artsen

12.00 – lunch en tijd voor contact ervaringsdeskundigen

13.30 – rondleiding laboratorium

14.00 – uitleg microscopisch onderzoek

14.30 – afsluiting

Meld je aan!