Zoeken

banner-ervaring-delen.jpg

Vrijwilligerswerk

De Stichting AA & PNH Contactgroep (verder te noemen Contactgroep AA & PNH) is de landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met AA en/of PNH en hun direct betrokkenen (ongeveer 190 contribuanten).


Over de Contactgroep

De Contactgroep AA & PNH behartigt de belangen van alle AA en PNH patiënten in Nederland. De stichting biedt een luisterend oor aan patiënten en hun familie en zet zich in voor optimale medische zorg aan patiënten door zorginstellingen en voor de vergoeding daarvan.
Er zijn in Nederland ongeveer 330 AA-patiënten en 260 PNH-patiënten (schatting op basis van onderzoek).

Hoe willen we dit bereiken?

Door overdracht van (ervarings)kennis en vaardigheden, om mee te kunnen denken over behandelmethoden en keuzes te kunnen maken

  • het stimuleren en organiseren van lotgenotencontact
  • door belangenbehartiging voor mensen met AA en/of PNH
  • door vooraan in de zorg te staan

Om dit te bereiken, is de rol en inzet van vrijwilligers van cruciaal belang. Op indrukwekkende wijze zetten de vrijwilligers zich enkele uren of dagen per maand in voor de Contactgroep AA & PNH.


Het vrijwilligersnetwerk van de Contactgroep bestaat uit ongeveer vijf vrijwilligers en vijf bestuursleden. Toch blijven er nog belangrijke initiatieven liggen die door tijdgebrek niet kunnen worden uitgevoerd.
Daarom doen wij een beroep op u. Wij zijn op zoek naar mensen, die bereid zijn om samen met andere enthousiaste mensen te helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van het werk van de Contactgroep AA & PNH.

Wij bieden:

  • een leuke, leerzame werkervaring
  • ontwikkelingsmogelijkheden door trainingen
  • samenwerking in een prettig en enthousiast team
  • een redelijke vergoeding van de gemaakte onkosten

En niet te vergeten

  • de dankbaarheid van veel mensen die, wellicht met een beetje hulp van u, het leven weer beter aankunnen.

Voelt u zich aangesproken?

De Contactgroep AA & PNH is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Informeer naar de mogelijkheden, stuur een e-mail naar info@aaenpnh.nl

Of vul het formulier in: