Zoeken

banner-ervaring-delen.jpg

Vrijwilligerswerk

De contactgroep behartigt de belangen van alle AA- en PNH-patiënten in Nederland. De stichting biedt een luisterend oor aan patiënten en hun familie en zet zich in voor optimale medische zorg aan patiënten en voor de vergoeding daarvan.

Hoe bereiken we dit?

Door overdracht van (ervarings)kennis en vaardigheden, door patiënten mee te laten denken over behandelmethoden zodat ze keuzes kunnen maken op diverse terreinen. De contactgroep zet daarom in op:

  • het stimuleren en organiseren van lotgenotencontact
  • belangenbehartiging voor mensen met AA en/of PNH
  • een goede lobby zodat we vooraan in de zorg staan

Om dit te bereiken, is de rol en inzet van vrijwilligers van cruciaal belang. Zij zetten zich enkele uren of dagen per maand in voor de contactgroep.

Momenteel is er een kleine groep kernvrijwilligers aan de slag voor de contactgroep. Voorop gegaan door vijf bestuursleden. Toch blijven er nog belangrijke taken en initiatieven liggen die door gebrek aan mensen en niet kunnen worden uitgevoerd.
Daarom doen wij een beroep op u. Wij zijn op zoek naar mensen, die bereid zijn om samen met andere enthousiaste mensen te helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van het werk van de Stichting AA & PNH Contactgroep.

Wij bieden:

  • een leuke, leerzame werkervaring
  • ontwikkelingsmogelijkheden door trainingen
  • samenwerking in een prettig en enthousiast team
  • een redelijke vergoeding van de gemaakte onkosten

En niet te vergeten

  • de dankbaarheid van veel mensen die, wellicht met een beetje hulp van u, het leven weer beter aankunnen.

Voelt u zich aangesproken?

De Contactgroep AA & PNH is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Informeer naar de mogelijkheden, stuur een e-mail naar info@aaenpnh.nl

Of vul het formulier in: