banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Initiatief ter nagedachtenis van leerling

foto leelringen en voorzitter

De sponsorloop van Nutsschool Morgenstond te Den Haag begin mei 2016 heeft €2.265,80 opgeleverd. Dit bedrag is bij elkaar gelopen door de leerlingen ter nagedachtenis aan hun medeleerlinge Kaoutar die overleden is aan de bloedziekte aplastische anemie.

Op 26 mei 2016 was er een bijeenkomst met een aantal kinderen van de Nutsschool en Kees Nelissen, directeur a.i. Het bedrag is overhandigd aan de voorzitter van de Stichting AA en PNH, José Frijns, uit naam van de Stichting Zeldzame Bloedziekten.

De kinderen hadden bij de overhandiging veel vragen over wat de stichting doet voor de patiënten en wat er met het geld gaat gebeuren. Inmiddels weten we dat het geld gebruikt gaat worden voor onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van aplastische anemie, uitgevoerd door het Leids UMC. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van de behandeling met het medicijn ATG. Men probeert te onderscheiden welke patiënten een goede kans hebben om baat te hebben bij de behandeling. "Op deze manier hopen we eraan bij te dragen dat zoveel mogelijk patiënten met aplastische anemie een passende en goede behandeling krijgen”, aldus dr. Stijn Halkes van het LUMC.

Tijdens de Landelijke Contactdag op 24 september 2016 is de cheque overhandigd aan dr. Halkes. Tevens is toen bekend gemaakt dat de Stichting AA & PNH Contactgroep het sponsorbedrag heeft verdubbeld tot ruim €4.500.

Lees meer over de behandeling van aplastische anemie