banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Steun de stichting met een gift

Je kunt de Stichting AA & PNH Contactgroep natuurlijk ook steunen zonder contribuant te worden bijvoorbeeld door het overmaken van een gift. Omdat de subsidieregels aangescherpt worden, kan de stichting giften goed gebruiken.

Belastingvoordeel bij schenkingen/giften

De stichting is al vanaf de oprichting 24 mei 2005 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI- stichting), hetgeen betekent dat onder een aantal voorwaarden giften en schenkingen aan de stichting honderd procent aftrekbaar zijn voor de Inkomsten - en Vennootschapsbelasting.

Er zijn twee soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Gewone giften

Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van gewone giften?

  • De gift moet gedaan zijn aan een ANBI-stichting
  • Je moet kunnen aantonen (bijvoorbeeld met bankafschriften) dat je een gift hebt gedaan
  • Je gift is hoger dan het drempelbedrag (1 procent van drempelinkomen* met een minimum van € 60 per jaar)
  • Je kan niet meer aftrekken dan het maximum bedrag (10 procent van je drempelinkomen*)

* Drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten.


Voorbeeld:

Je inkomen is € 20.000 per jaar. Drempelbedrag is 1% van € 20.000 = € 200.
Uw gift is € 300 per jaar.
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting: € 300 - € 200 = € 100.
Stel uw belasting tarief is 42%.
Van de schenking van € 300 euro per jaar betaal je dus in werkelijkheid:
€ 300 - € 42 euro = € 258.


Periodieke giften

Periodieke giften dienen schriftelijk met dit formulier van de Belastingdienst te worden vastgelegd in tweevoud. Je vult het deel ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ wat voor jou bedoeld is in.
Daarna onderteken je zowel het exemplaar voor jezelf als het exemplaar voor de Stichting AA&PNH Contactgroep en stuurt beide exemplaren op naar de stichting. De stichting vult vervolgens de rest van het formulier in en ondertekent beide exemplaren. Je ontvangt een exemplaar retour en de stichting houdt er zelf één voor de eigen administratie.

Ook is het mogelijk om kosten die je t.b.v. onze stichting maakt zoals bijvoorbeeld tijd of materiaal, onder bepaalde voorwaarden als gift te kunnen aanmerken.

Meer informatie

Voor meer informatie of overleg kun je contact opnemen met de penningmeester van de Stichting AA & PNH Contactgroep, penningmeester@aaenpnh.nl of kijk je op de website van de Belastingdienst.

Je kunt je bijdrage overmaken op:

ABN-AMRO
IBAN: NL87ABNA0420541039
BIC: ABNANL2A
T.n.v. St. AA PNH Contactgroep


Lees meer over nalaten >>