banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Huisartsenbrochures

Huisartsenbrochure

Er zijn twee brochures ontwikkeld voor huisartsen:

  • Aplastische anemie (AA)
  • Paroxismale nachtelijke memoglobinurie (PNH)

De brochures zijn ontwikkeld voor het project 'De patiënt als

huisartsenbrochure AAinformatiedrager'. Het doel van het project is, de patiënt met een zeldzame aandoening optimaal toe te rusten als informatiedrager. Dit moet ertoe leiden dat de huisarts op basis van deze informatie samen met de patiënt, een traject uit kan stippelen voor behandeling en begeleiding.

Deze brochure kon worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de Stichting Zeldzame Bloedziekten, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties en het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Stichting AA & PNH Contactgroep zorgt via de leden voor verspreiding van de brochures naar de huisartsen.

Bekijk de brochures op de pagina Hulpmiddelen >>