banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Ondersteuning

Financiële ondersteuning

De Stichting AA & PNH Contactgroep ontvangt als een patiënten- en gehandicaptenorganisatie (PGO) een jaarlijkse subsidie voor informatievoorziening en de financiering van contactdagen. Deze PGO-subsidies worden uitgevoerd door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instelingen). DUS-I is onderdeel van het Ministerie van VWS.
Lees meer over subsidies >>

'Medische' ondersteuning

In het kader van deskundigheidsbevordering binnen de stichting is het van belang dat een Medische Advies Raad (MAR) de stichting bijstaat.
Lees meer over de Medische Advies Raad >>


Ieder(in)

logo iederin

Om de stem van de chronisch zieke mens sterker te kunnen laten horen en op te komen voor hun belangen, heeft de Stichting AA & PNH Contactgroep zich aangesloten bij Ieder(in). Ieder(in) is een koepelorganisatie die de collectieve belangen behartigt van de aangesloten lidorganisaties. Daarnaast biedt zij praktische ondersteuning om de lidorganisaties zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Lees meer over Ieder(in) >>

Juridisch Steunpunt Regelrecht

Contribuanten van de stichting kunnen gebruikmaken van de dienstverlening van het Juridisch Steunpunt (JS). JS is onderdeel van Ieder(in).
Lees meer over het Juridisch Steunpunt

VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)

logo vsop

Om de stem van patiënten met een zeldzame aandoening sterker te kunnen laten horen en op te komen voor hun belangen, heeft de Stichting AA & PNH Contactgroep zich aangesloten bij de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties).
Lees meer over de vsop >>

Eurordis

logo eurordis

De Stichting AA & PNH Contactgroep is aangesloten bij Eurordis. Eurordis is een patiëntgestuurde koepel van patiëntenorganisaties. Zij vertegenwoordigt 695 patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen in 63 landen. Hiermee is Eurordis spreekbuis voor meer dan 30 miljoen mensen met een zeldzame aandoening in Europa.

Lees meer over Eurodis >>