banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Regelingen

De Stichting AA & PNH Contactgroep levert hoogwaardige kwaliteit en doet haar uiterste best dit te behouden. Toch is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt of dat zaken niet gaan zoals ze zijn afgesproken. De stichting heeft daarom een aantal regelingen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat zaken zo goed mogelijk verlopen.

Klachtenregeling

De Stichting AA & PNH Contactgroep heeft daarom een klachtenregeling voor contribuanten en niet-contribuanten. Hierin is vastgelegd hoe je een klacht kunt indienen bij de stichting en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Zeggenschapsregeling

Ook heeft de Stichting AA & PNH Contactgroep een zeggenschapsregeling waarin de invloed en zeggenschap van contribuanten, donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors) is vastgelegd.

Gedragscode

De Stichting AA & PNH Contactgroep staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid zijn hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de interne gedragscode die binnen de Stichting AA & PNH Contactgroep wordt gehanteerd.