banner-ervaring-delen.jpg

Over ons

Medische Advies Raad

De medische ontwikkelingen gaan snel. In het kader van verdere deskundigheidbevordering binnen de Stichting AA en PNH Contactgroep is het van belang dat de stichting ondersteund wordt door een Medische Advies Raad (MAR). Dit is de samenstelling:

Naam

Functie

Focus m.n. op

Plaats

Mw. dr. S Langemeijer

Hematoloog

PNH

UMC Nijmegen

Dhr. dr. M. Bierings

Kinderarts/oncoloog

stamceltransplantatie

Maximacentrum Utrecht

Dhr. dr. S. Halkes

Hematoloog

AA

UMC Leiden 

Mw. M.A. Oudshoorn

Verpleegkundige

hematologie

UMC Leiden

Mw. M. Litzroth

Verpleegkundige

hematologie

UMC Nijmegen


Ook nemen één of meerdere leden van het bestuur van de contactgroep deel aan de Medische Advies Raad. Doel en taak van de Medische Advies Raad:

  • Reflectie op de ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling die voor het beleid van onze stichting van belang zijn
  • Het doen van aanbevelingen voor toekomstig beleid
  • Aanreiken van ontwikkelingen en thema’s die voor onderzoeken/of publicatie in de nieuwsbrief in aanmerking komen.
  • Klankbord voor vragen van de stichting

De bedoeling is dat de raad tweemaal per jaar bijeenkomt.
De stichting houd je op de hoogte van de resultaten van deze bijeenkomsten.