Omgaan met AA / PNH

De ziekenhuisomgeving

Vóór de opname is het meestal nodig dat de arts en ander ziekenhuispersoneel vragen stellen over leefgewoonten (zoals bijvoorbeeld eten, slapen en gebruik medicijnen), de omgeving waarin je leeft en de voorgeschiedenis van je ziekte. Deze stortvloed aan vragen en informatie kan overweldigend zijn.

Omdat je niet weet wat je kunt verwachten, kan het ziekenhuis rumoerig en verwarrend voorkomen. Dit kan af en toe moeilijk te accepteren zijn en je kunt je angstig voelen. Ook als je je best doet de situatie onder controle te houden, en het niet lukt, slaat de machteloosheid soms toe. Zoals in elke nieuwe situatie, is er tijd nodig om je aan te passen. In het begin zullen de artsen, het verplegend personeel en ander ziekenhuispersoneel vreemden voor je zijn, maar als je een transplantatie krijgt of een andere behandeling waarbij je lang opgenomen bent, zal dat veranderen.

Regels en werkwijze

Ziekenhuisopnames kunnen zo plotseling zijn, dat er voor de patiënten en het gezin weinig tijd overblijft om zich daar met elkaar geestelijk op voor te bereiden. Als je kind patiënt is, dan kan het moeilijk zijn dat je je kind niet kunt behoeden voor onaangename situaties en onderzoeken die gedaan moeten worden. Het valt menig ouder zwaar om mee te moeten maken, dat hun kind pijn wordt gedaan. Als het kind oud genoeg is, is het uit te leggen waarom een onderzoek nodig is en dat het tot de genezing kan bijdragen. Het is een taak van het verplegend personeel, de patiënten over het nut van een onderzoek voor te lichten, en de ouder kan hen daarbij ondersteunen. Een pop of een knuffeldier kan gebruikt worden om een klein kind met de situatie vertrouwd te maken. Je kind kan bij de pop of het knuffeldier zelf voordoen hoe bloed wordt afgenomen, de kleding wordt gewisseld of hoe de procedure rond stamceltransplantatie plaatsvindt.

Sommige behandelmethoden zijn niet ingrijpend of pijnlijk. Enkele medische handelingen - in het bijzonder een beenmergpunctie - gaan wel gepaard met pijn. Beweer niet dat een onderzoek pijnvrij is, als dit niet het geval is. Als een ingreep pijnlijk is, worden pijnstillers gegeven. Als de patiënt een kind is, kan het ziekenhuis vragen of een ouder bij het onderzoek aanwezig wil zijn. Soms wordt echter door het ziekenhuis bepaald, dat een ouder tijdens onderzoeken niet aanwezig mag zijn. In ieder geval is het belangrijk dat de ouder in aansluiting op het onderzoek aanwezig is om het kind het gevoel van zekerheid te geven. Het kan voor een kind beangstigender zijn de ouders tijdens het onderzoek zichtbaar ontdaan mee te maken, dan het onderzoek zelf te ondergaan. Daarom is het belangrijk op dat moment sterk te zijn en het kind een gevoel van geborgenheid te geven.

Geïsoleerd verplegen

De regels voor het geïsoleerd verplegen ter bescherming van de patiënten kunnen per ziekenhuis verschillen. Het is de bedoeling de patiënt binnen een schone ruimte een plaats te bieden waar hij /zij met lage bloedwaarden kan verblijven. De familie en het bezoek kunnen dan op aanwijzing van het verplegend personeel bijvoorbeeld een beschermende schort van papier over de kleding en een mondkapje moeten dragen. Dit kan eerst vreemd zijn, maar je zult snel gewend raken.

Bezoek

Vraag naar de regels voor het bezoek, voor bloemen, planten en spulletjes die je van thuis meebrengt. Wees vooral niet te bescheiden, maar vraag het gerust aan het ziekenhuispersoneel dat dagelijks met deze regels te maken heeft.