Omgaan met AA / PNH

Andere patiënten en hun families

Tijdens de ziekenhuisopname leren veel patiënten en hun families anderen kennen. Vooral kinderen genieten ervan met andere kinderen te praten en te spelen en ze doen vaak hun oefeningen gezamenlijk. De vriendschappen die zich daarbij ontwikkelen, kunnen in de volgende dagen/weken een belangrijke bron van energie en ondersteuning zijn, omdat deze patiënten zich in dezelfde medische situatie bevinden. Daardoor zijn zij in staat, goed gevoelens in te schatten en mee te leven. Het doet goed als een patiënt succes heeft.

Dit is wederzijds. Als een patiënt ontslagen wordt, zal iedereen op de afdeling blij zijn voor diegene. Als het met een patiënt niet goed gaat, zullen de medepatiënten ook meeleven, zo ook de familieleden. Dit alles kan de daarop volgende dagen en maanden helpen. Het hangt van het soort afdeling af, waar de patiënt zich bevindt, in welke mate zich de vriendschappen gaan ontwikkelen. Sommige relaties kunnen een leven lang blijven bestaan.