Omgaan met AA / PNH

Gevolgen voor de omgeving

Sommige mensen weten helemaal niet met chronische of ernstige ziekten om te gaan, zodat ze iets verkeerds of helemaal niets zeggen. Het kan zijn dat hun eigen angst en onzekerheid hen weerhouden ondersteuning te bieden. Dat betekent niet, dat ze niet meeleven.

Andere mensen in de omgeving ontpoppen zich als edelmoedig en behulpzaam. “Toen bij mijn zoon aplastische anemie gediagnosticeerd werd, heb ik zelf ervaren wat de vriendelijkheid van vreemden voor je kan betekenen,” vertelde een moeder. “Mensen die ik daarvoor nooit had ontmoet, verschenen voor een beenmergdonatie voor hem. Anderen die ik daarvoor amper kende of van wie ik dacht dat ik ze niet mocht, boden tegen alle verwachtingen in hulp aan. Ik moest steeds mijn mening bijstellen, toen ik ervoer dat sommige mensen tot mijn grote verrassing hun harten lieten spreken. Anderen daarentegen deden dat niet. In de loop van de tijd leerde ik de mensen, die wilden helpen, echt waarderen, zonder dat ik de anderen veroordeelde.”