Nieuws

Themabijeenkomst AA & PNH Contactgroep:

Werken en chronisch ziek zijn, hoe doe jij dat?

Themabijeenkomst over werken en chronisch ziek zijn

Hoe combineer je werken en je aandoening? Wat vertel je wel en niet aan je werkgever? Aan collega's? Hoe zit het met je rechten en plichten?

Meld je aan! Informatieve bijeenkomst speciaal voor de contactgroep.

Spreker is Tomas Rejda.

Hij belicht het onderwerp en beantwoordt vragen.

Veel ruimte voor uitwisselen ervaringen.

De stichting AA & PNH Contactgroep organiseert op 28 september een themabijeenkomst voor contribuanten en geïnteresseerden. Op de agenda staat het onderwerp ‘chronisch ziek en werken’. Een soortgelijk onderwerp hebben we vorig jaar ook besproken. Deze keer komt de nadruk te liggen op ‘Rechten en plichten, wat vertel je je werkgever wel, en wat niet?‘


Meer informatie:

Spreker is Tomas Rejda. Hij heeft ervaring als bedrijfsarts en werkt nu als Klinisch Arbeidsgeneeskundige Oncologie en is verbonden als consulent aan bijvoorbeeld Bureau C & C. Ook is hij ambassadeur van stichting Tegenkracht. Hij zal het onderwerp werken met een chronische ziekte belichten vanuit zijn achtergrond. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Daarnaast krijgen deelnemers de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en tips en trucs te delen. Na een gezamenlijke afsluiting krijgen de deelnemers een lunch aangeboden.

Locatie:

Van de Valk Breukelen.
https://www.hotelbreukelen.nl/contact
Parkeergelegenheid voor de deur, trein stopt naast de locatie.


Programma

9.30 uur
ontvangst

10.00 uur
welkom door Angeline Jansen, voorzitter AA en PNH Contactgroep

10.10 uur
Tomas Rejda schijnt zijn licht op werken-of even niet- en chronisch ziek zijn

11.00 uur
koffie

11.15 uur
start tweede deel met nadruk op vragen en ervaringen van de deelnemers

12.15
uur afsluiting

12.30
lunch

13.30
uur einde

De bijeenkomst is gratis voor contribuanten (en hun partners) van de AA & PNH Contactgroep. Niet-donateurs betalen 10 euro. Aanmelden via redactie@aaenpnh.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

We hopen u te mogen begroeten op 28 september 2019 om 9.30 uur in Breukelen.

Namens het bestuur van de Stichting AA & PNH Contactgroep,

Annelies Stokkink