Nieuws

Nieuwe medicijnen tegen PNH

Op 1 mei 2020 loopt het octrooi van Alexion op eculizumab Soliris® in Europa af. Na die datum verwacht de contactgroep concurrentie van andere farmaceuten die hun biosimilars ook op de markt gaan brengen. Dat zal de prijs positief beïnvloeden. Patiënten zouden hierdoor meer keuzemogelijkheden krijgen. Bij de keuze spelen een aantal overwegingen een rol, zoals

  • de wijze van toediening (infuus, zelf injecteren, tablet)
  • de frequentie (eens per acht weken, eens per twee weken, wekelijks, twee keer per week, dagelijks)
  • de effectiviteit van het medicijn per individu
  • en tenslotte ook de prijs van het medicijn, want een betaalbaar medicijn geeft vergoedingszekerheid

U vindt hier informatie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over wat biosimilars eigenlijk zijn. En hier kunt u in een wetenschappelijk artikel lezen welke medicijnen tegen PNH in ontwikkeling zijn.