Nieuws

Kosten zorg terugvragen via belasting

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt de kosten van 2018 in het voorjaar van 2019 voor een deel terugvragen of compenseren via de belasting. Maak er gebruik van!

www.meerkosten.nl