Nieuws

Hematologiecongres Stockholm juni 2018

De vooruitgang op het gebied van stamceltransplantatie is bemoedigend voor AA- en PNH-patiënten. Dit bleek tijdens het 23-ste Hematologencongres in Stockholm van 14 tot 17 juni 2018. Het aantal genezingen neemt toe. Omdat de risico’s nog groot zijn, blijft het -helaas- een laatste redmiddel.

Spreker op scherm

Ander feit dat werd gepresenteerd op het congres is dat het aantal PNH-medicijnen in ontwikkeling nog steeds groeit. Behalve om de bekende infuusmiddelen gaat het om medicijnen voor zelfinjectie en pillen. Op de EHA vond ook de oprichting plaats van de PNH European Alliance door de Britse, Nederlandse, Spaanse en Italiaanse patiëntenorganisaties voor PNH. Aan het congres van de Europese Hematologie Associatie (EHA) namen meer dan 10.000 gezondheidsprofessionals, wetenschappers en patiënten deel. De AA & PNH Contactgroep was vertegenwoordigd door bestuurslid Angeline Jansen en vrijwilliger (en echtgenoot) Michiel Nooren.