Nieuws

Reactie bestuur op kamervragen Gerbrandy

‘We hebben de antwoorden van de minister op de kamervragen van het kamerlid Gerbrandy van de PVV aandachtig gelezen. Daaruit blijkt dat minister niet om de uitkomsten van het onderzoek van de AA & PNH Contactgroep heen kan. Het is daarom ons inziens overduidelijk dat er moet worden besloten de vergoeding van Eculizumab te handhaven. Met deze conclusie in de hand en met de ontwikkeling van biosimilars op termijn kan het niet anders dan dat de minister beslist dat Eculizumab in het basispakket blijft. Natuurlijk kunnen we nog niet op de zaken vooruitlopen, maar deze beantwoording is een goed uitgangspunt voor het overleg dat de AA & PNH Contactgroep heeft op 14 juni op het ministerie van VWS.’

Bestuur Contactgroep AA & PNH, Rietje Meijer (voorzitter)

Bekijk https://www.aaenpnh.nl/download_file/view/523/566 de reactie van de minister op de kamervragen.