Nieuws

Vergoeding van Eltrombopag een feit

De minister heeft besloten het medicijn Eltrombopag (Revolade®) te vergoeden voor patiënten met verworven ernstige Aplastische Anemie (van 18 jaar en ouder), ingaand per 1 mei 2016. Het gaat hier om patiënten met AA die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie en al eerder intensief behandeld zijn. Voor deze kleine groep patiënten zijn geen andere effectieve behandelingen beschikbaar.

De minister volgt hiermee het advies van Zorginstituut Nederland (ZIN). De Stichting AA en PNH heeft nadrukkelijk bij ZIN gepleit voor vergoeding en gewezen op de gunstige overlevingskans en de sterke toename van de kwaliteit van leven voor patiënt en naasten.

Lees meer over Eltrombopag >>
Geplaatst 29 april 2016