Nieuws

Vergoeding eculizumab bij aHUS

Positief advies voorlopige vergoeding

Geplaatst 17 november 2016

De Adviescommissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland adviseert de minister eculizumab als medicijn voor aHUS-patiënten gedurende een recent gestart onderzoek te vergoeden.

De aanvraag om eculizumab op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering was in eerste instantie afgewezen door Zorginstituut Nederland. Over de werkzaamheid van het medicijn bij de zeldzame nierziekte aHUS bestaat geen twijfel. Wel zijn er vragen over de extreem hoge prijs en de behandelingsvoorschriften (levenslang gebruik) waar de fabrikant geen antwoord op geeft. Behandelaren en patiëntenorganisaties hebben onafhankelijk van de producent een onderzoek gestart naar de werkzaamheid van het middel bij minder intensief gebruik. De verwachting over de uitkomsten van dit onderzoek is dat een kortere behandelduur de kosten aanzienlijk zal verlagen.
De ACP wil de studie een kans geven en komt zo tot het advies eculizumab voor aHUS-patiënten (die deelnemen aan het onderzoek) te vergoeden. Het advies van de ACP wordt door het Zorginstituut omgezet in een advies aan de minister van Volksgezondheid. De minister neemt uiteindelijk het definitieve besluit.


Stand van zaken vergoeding eculizumab voor PNH-patiënten

Ook voor de vergoeding van eculizumab voor PNH-patiënten is een herbeoordelingstraject gaande.
Lees meer >>