Nieuws

Blijvende vergoeding Eculizumab afhankelijk van prijsverlaging Alexion


Geplaatst 20 maart 2016
Vrijdag 18 maart besprak de Commissie Pakketbeheer de vergoeding van het geneesmiddel Eculizumab. Op dit moment wordt het middel vergoed onder een tijdelijke regeling. Betrokken deskundigen benadrukken dat de huidige Eculizumab-gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken. Stopzetting van lopende behandelingen is niet aan de orde. De Stichting AA & PNH Contactgroep heeft laten zien wat Eculizumab betekent voor het leven van de PNH-patiënt. Dr. Muus heeft het patiëntbelang belicht vanuit haar medische expertise.

De Commissie Pakketbeheer acht de medische waarde van het medicijn bewezen en vindt dat het voor vergoeding in aanmerking dient te komen. Alleen de prijs van het middel is zo hoog dat de Commissie hierdoor geen beoordeling kan geven over de vergoeding. De Commissie heeft de beoordeling nu uitgesteld en verwacht dat de farmaceut een redelijke prijs gaat afgeven.

Als Alexion met een redelijke prijs komt dan pas zal de Commissie in staat zijn een advies aan de Minister te geven of het middel blijvend vergoed kan worden.

Voor patiënten die nu Eculizumab krijgen zijn er geen directe gevolgen maar door het uitstel van de beoordeling is er nu nog geen definitief antwoord over de toekomstige toediening en voor welke patiënten Eculizumab vergoed zal blijven.

We zullen ons blijven inzetten om het middel blijvend vergoed te krijgen. Van Alexion begrepen we dat ze bereid zijn om iets aan de prijs te doen. We gaan er van uit dat ze het belang van hun medicijn ook graag voor onze patiënten blijvend vergoed willen houden. Daar zijn we nu afhankelijk van.

Artikel in de Telegraaf >>

Interview met PNH-patiënt >>

Lees meer over Eculizumab op deze website >>