Nieuws

Uitbreiding vergoeding van Eltrombopag

Er is nieuws over de vergoeding van Eltrombopag! Ga naar het bericht van 29 april 2016 >>


Onderstaand bericht is geplaatst op 2 april 2016.

Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert de minister om de vergoeding van Eltrombopag uit te breiden tot een groep patiënten ouder dan 18 jaar met verworven ernstige Aplastische Anemie en die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie en al eerder intensief behandeld zijn. Het gaat om een kleine groep patiënten en voor deze patiënten zijn geen andere effectieve behandelingen beschikbaar. Doorgaans wordt de behandeling nu door het ziekenhuis betaald.

We gaan er vanuit dat de Minister dit besluit overneemt en de vergoeding spoedig geregeld wordt. Voor deze kleine groep patiënten is het middel levensreddend en voor hen wordt de belasting en risico’s van transfusies vermeden.

De Stichting AA en PNH heeft enkele weken geleden ook aan het Zorginstituut een reactie gestuurd en gewezen op het uitzicht op een gunstige overlevingskans. Ook de sterke toename van de kwaliteit van leven voor de patiënt en hun sociale omgeving is door de Stichting extra benadrukt.
We zijn dan ook blij met dit positieve advies van ZIN aan de Minister.