Nieuws

Richtlijn PNH gepubliceerd

De Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie is vastgesteld (23 november 2016). De Richtlijn is een document met aanbevelingen om de diagnostiek en behandeling bij PNH te ondersteunen, zoveel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De aanbevelingen richten zich op de belangrijkste knelpunten en tracht daarmee onder meer betere uniformiteit van behandeling te bewerkstelligen. Op de website van de Stichting AA & PNH staat vermeld welke vragen worden beantwoord in de Richtlijn PNH.

Ga naar de website