Nieuws

Mooie opbrengst sponsorloop voor AA

De sponsorloop van de Nutsschool Morgenstond te Den Haag begin mei heeft
€ 2. 265,80 opgeleverd. Een heel mooi bedrag dat besteed gaat worden aan onderzoek voor de ziekte Aplastische Anemie (AA). De loop stond gepland op de dag van de Koningsspelen op 26 april. Maar door het enorme slechte weer heeft deze een week later plaatsgevonden. Veel kinderen hebben er aan meegedaan en dit bedrag bij elkaar gelopen in nagedachtenis aan hun medeleerlinge Kaoutar die overleden is aan de bloedziekte AA.

Op 26 mei 2016 was er een bijeenkomst met een aantal kinderen van de Nutsschool en Kees Nelissen, directeur a.i. Het bedrag is overhandigd aan de voorzitter van de Stichting AA en PNH, José Frijns, uit naam van de Stichting Zeldzame Bloedziekten.

De kinderen hadden bij de overhandiging veel vragen over wat de Stichting nu doet voor de patiënten en wat er met het geld gaat gebeuren.

Inmiddels weten we dat het geld gebruikt gaat worden voor onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van Aplastische Anemie. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van de behandeling met ATG. Daarbij probeert men te onderscheiden welke patiënten een goede kans hebben om baat te hebben bij de behandeling om zo snel mogelijk tot de juiste behandeling te komen.

De Stichting AA & PNH Contactgroep heeft het sponsoractiebedrag verdubbeld tot ruim €4.500,--.

IMG_7348.jpegIMG_7347.jpegIMG_7349.jpeg