Nieuws

Europese samenwerking tegen dure medicijnen

Landen van de Europese Unie gaan nauwer samenwerken in de aanpak van drie urgente vraagstukken. Het gaat daarbij om dure geneesmiddelen, antibioticaresistentie en verbetering van voedingsproducten. Minister Edith Schippers (VWS) maakte dit vandaag in Luxemburg bekend. Schippers zat daar de Europese Raad van ministers van Volksgezondheid voor.

Het nieuwsbericht hieronder beperkt zich tot de passages over dure geneesmiddelen.

Dure geneesmiddelen

Alle Europese landen worden geconfronteerd met het feit dat er weliswaar veel innovatieve en veelbelovende geneesmiddelen (…) beschikbaar komen, maar dat daaraan vaak een fors prijskaartje hangt. En ook is de therapeutische meerwaarde niet altijd duidelijk. Eveneens kampt een aantal landen inmiddels met tekorten aan essentiële geneesmiddelen. Landen worden verder geconfronteerd met ongewenst strategisch marktgedrag van fabrikanten, zoals het zo lang mogelijk rekken van patenten of het betalen van concurrenten om marktintroducties - en daarmee mogelijk lagere prijzen - uit te stellen. Ook komen bepaalde nieuwe geneesmiddelen niet of langzaam op de markt, wellicht omdat de huidige markttoelatingsinstrumenten ontoereikend zijn.

De lidstaten en de Europese Commissie hebben vandaag afgesproken om de volgende acties te ondernemen:

  1. opstellen van een kritische analyse van investeringsprikkels in het huidige EU-geneesmiddelensysteem op innovatie, toegankelijkheid, beschikbaarheid en prijsstrategieën van de industrie;
  2. bevorderen van vrijwillige samenwerking op prijs- en vergoedingenbeleid tussen lidstaten;
  3. verkennen van de mogelijkheden van versnelde marktoelating van echt innovatieve geneesmiddelen;
  4. versterken van het markttoezicht op fusies, marktmacht en geneesmiddelenprijzen door Europese en nationale mededingingsautoriteiten.

Schippers "We slaan de handen ineen om problemen aan te pakken die je niet eventjes in een half jaar EU-voorzitterschap kunt oplossen. Het is echt lange adem-werk. Maar we hebben vandaag serieuze stappen gezet."

Lees het gehele bericht >>

Bron: rijksoverheid

Geplaatst 18 juni 2016