banner-ervaring-delen.jpg

Ervaring delen

Facebook

De Contactgroep AA & PNH heeft drie facebookgroepen:

  • open
  • besloten
  • speciaal voor jongeren

Op de open facebookgroep is iedereen welkom die geïnteresseerd is in AA en/of PNH!

Open facebookgroep Contactgroep AA en PNH


Voor de besloten facebookgroep ligt dit anders. In verband met het ‘privacybeleid’ waar de patiëntenvereniging zich moet houden, hebben alleen personen die contributie betalen toegang tot de besloten facebookpagina. Het voordeel is dat op deze besloten facebookpagina ervaringen kunnen worden uitgewisseld met andere mensen met AA of PNH (en hun naasten) zonder dat buitenstaanders mee kunnen lezen.

Besloten facebook groep Contactgroep AA en PNH

Ook naasten welkom

Familieleden en/of belanghebbenden van deze (donerende!) patiënten zijn ook van harte welkom in deze groep, zij kunnen zonder donatie deelnemen. Wel willen we graag een verificatie van de betrokken patiënt, daar waar mogelijk! Indien de patiënt geen lid is, zullen deze familieleden en/of belanghebbenden zelf donateur moeten worden van onze stichting. Ook hierin willen we graag een verificatie indien mogelijk.

Speciaal voor jongeren

De Contactgroep AA & PNH heeft ook een facebookgroep speciaal voor jongeren tot 25 jaar.

Facebook voor jongeren met AA of PNH


Aanmelden of vragen?

Als je je wilt aanmelden als contribuant of je hebt een vraag, neem dan contact op via info@aaenpnh.nl

TIP!

Weet je dat een aantal zorgverzekeraars(deels) het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie vergoedt?