Zoeken

medisch-banner.jpg

Update vergoeding eculizumab zomer 2017

In diverse media wordt bericht over het nut van onderhandelingen die het ministerie zou moeten voeren met farmaceuten over de prijs van dure medicijnen zoals eculizumab. Het bestuur van de stichting AA & PNH Contactgroep leest mee. Informeert zich terdege. Het zorgt dat op de geijkte plekken het geluid klinkt van haar standpunt, als het om eculizumab gaat. Doel is: vergoeden én onderhandelen. Wat is de stand van zaken?

We schrijven juli 2017. De ambtenaren van het ministerie van VWS zijn bezig met het verkrijgen van een mandaat van minister Schippers voor de onderhandelingen met de farmaceut Alexion over de prijs van eculizumab. En de eerste afspraak staat in de agenda.

Blik terug

Eind juni, op de 28e om precies te zijn, was er een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie van VWS over het pakketbeheer. Daarin kwam de vergoeding van Orkambi en andere (wees-)geneesmiddelen aan de orde. Ook eculizumab voor de aandoening aHus (atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom). De minister zei over dat laatste: ‘Dat is een erg duur maar effectief weesgeneesmiddel, dat onder strikte voorwaarden voor gepast gebruik — dat om de kosten te beperken —uit het basispakket wordt vergoed. Dat voorbeeld geeft aan dat er argumenten kunnen zijn om een duur bewezen geneesmiddel toch te vergoeden, eventueel onder voorbehoud van een financieel arrangement of afspraken over gepast gebruik. Daarbij kan gedacht worden aan zaken zoals: is het de enige behandelmethode, in hoeverre verbetert het de kwaliteit van leven en is er zicht op verbetering van de kosteneffectiviteit? Bij de herziening van de voorwaardelijke toelating bekijk ik ook hoe we kunnen omgaan met weesgeneesmiddelen waarvan minder bekend is over de effectiviteit.’

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017D20163&did=2017D20163

[Lees meer]