Zoeken

medisch-banner.jpg

Update vergoeding eculizumab voorjaar 2018

Namens de minister voor Medische Zorg en Sport zijn de onderhandelingen met Alexion over de prijs van eculizumab in januari 2018 gestart. Diverse media berichten over het nut van onderhandelingen die het ministerie zou moeten voeren met farmaceuten over de prijs van dure medicijnen zoals eculizumab. Gedurende de onderhandelingen, die naar verwachting lang zullen duren, zal eculizumab beschikbaar blijven en vergoed worden voor PNH-patiënten uit het basispakket.

Namens het bestuur van AA en PNH houdt Angeline Jansen zich actief bezig met het dossier en laat daar waar nodig het geluid van AA en PNH horen. Doel is en blijft: vergoeden én onderhandelen. Een terugblik.

Februari 2018. Bericht van woordvoerder VWS dat er nog steeds wordt onderhandeld. Indien er nieuws is, horen we dat.

Januari 2018. Ministerie VWS gaat om tafel met Alexion over de prijs van eculizumab.

Juli 2017. De ambtenaren van het ministerie van VWS zijn bezig met het verkrijgen van een mandaat van minister Schippers voor de onderhandelingen met de farmaceut Alexion over de prijs van eculizumab. En de eerste afspraak staat in de agenda.

Eind juni 2017 was er een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie van VWS over het pakketbeheer. Daarin kwam de vergoeding van Orkambi en andere (wees-)geneesmiddelen aan de orde. Ook eculizumab voor de aandoening aHus (atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom). De minister zei over dat laatste: ‘Dat is een erg duur maar effectief weesgeneesmiddel, dat onder strikte voorwaarden voor gepast gebruik — dat om de kosten te beperken —uit het basispakket wordt vergoed. Dat voorbeeld geeft aan dat er argumenten kunnen zijn om een duur bewezen geneesmiddel toch te vergoeden, eventueel onder voorbehoud van een financieel arrangement of afspraken over gepast gebruik. Daarbij kan gedacht worden aan zaken zoals: is het de enige behandelmethode, in hoeverre verbetert het de kwaliteit van leven en is er zicht op verbetering van de kosteneffectiviteit? Bij de herziening van de voorwaardelijke toelating bekijk ik ook hoe we kunnen omgaan met weesgeneesmiddelen waarvan minder bekend is over de effectiviteit.’

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017D20163&did=2017D20163

[Lees meer]