Zoeken

medisch-banner.jpg

Vergoeding eculizumab

Lees meer over de enquête PNH >>


Geplaatst 14 december 2016

Het bestuur van de Stichting AA & PNH (en aHUS-vertegenwoordigers) hebben in november gesproken met het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen van het Ministerie van VWS over de vergoeding van eculizumab. In het gesprek is van gedachten gewisseld over de stand van zaken t.a.v. de vergoeding van eculizumab. Het Buro brengt nog voor het eind van dit jaar een advies aan de minister uit over hoe het besluitvormingstraject rondom de vergoeding het beste vorm kan krijgen. De verwachting is dat de Minister in januari een besluit neemt over het vervolgtraject.

Stand van zaken herbeoordeling vergoeding eculizumab

Geplaatst 17 november 2016

In het voorjaar heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) een negatief vergoedingsadvies uitgebracht over de behandeling van patiënten met PNH met eculizumab (13 mei 2016). De aanleiding betrof een onvoldoende onderbouwd dossier, ingediend door fabrikant Alexion. Uit het dossier bleek niet duidelijk genoeg welke kosten de invoering van de vergoeding de komende jaren met zich meebrengt. Bovendien weigerde de fabrikant te laten zien waarom de prijs van het medicijn zo hoog is. Daarop heeft de minister Alexion verzocht om een nieuw dossier bij ZIN in te dienen. ZIN kan vervolgens op basis van dit dossier een nieuwe uitspraak doen over vergoeding van eculizumab (via de basiszorgverzekering) voor patiënten met PNH.

Activiteiten bestuur

Het bestuur van de Stichting AA & PNH is reeds geruime tijd actief om draagvlak te creëren voor de vergoeding van eculizumab voor PNH-patiënten. Binnenkort staan gesprekken gepland met het Radboudumc Expertisecentrum PNH en het Buro Prijsarrangementen Geneesmiddelen van het Ministerie van VWS. Deze laatste afspraak hebben we samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Vooralsnog verandert er niets in de zorg en vergoeding voor PNH-patiënten; de vergoeding blijft via de basiszorgverzekering lopen. Ook nieuwe patiënten die gediagnosticeerd worden voor toediening van eculizumab krijgen dit middel.


Archief eerdere berichten over vergoeding eculizumab:


Lees meer over: