medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Traject van vergoeding

Om dure geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen op te nemen in de verzekerde (vergoede) zorg in Nederland, moet een heel traject worden doorlopen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de minister van Volksgezondheid, maar dat doet zij op basis van het advies van de raad van bestuur van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Die laat zich op zijn beurt weer adviseren door onder meer de Adviescommissie Pakket (ACP) bij het ZIN.

Om dit advies te kunnen geven moet de fabrikant van het desbetreffende medicijn een dossier aanleveren waarin de werking wordt aangetoond, maar waarin ook duidelijk geschetst moet worden wat de economische gevolgen zijn van vergoeding van het medicijn. Met andere woorden: hoeveel gaat het Nederland kosten?

Vervolgens wordt aan artsen en patiëntenorganisaties gevraagd om te reageren op een voorlopig advies dat door het Zorginstituut wordt opgesteld. Eerst schriftelijk en daarna nog eens mondeling.

Voor de vergoeding van eculizumab voor PNH-patiënten is dit traject doorlopen. Nu vindt een herbeoordeling plaats, zoals boven geschetst.

*Met dank aan de Nierpatiënten Vereniging Nederland voor de trajectbeschrijving.