medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Nieuwe medicijnen

Nieuwe medicijnen - aflopen octrooi Alexion

Op 1 mei 2020 loopt het octrooi van Alexion op eculizumab Soliris® in Europa af. Na die datum verwacht de contactgroep concurrentie van andere farmaceuten die hun biosimilars ook op de markt gaan brengen. Dat zal de prijs positief beïnvloeden. Patiënten zouden hierdoor meer keuzemogelijkheden krijgen.

Lees meer >>


Coversin

Tijdens de laatste Landelijke Contactdag op 24 september 2016 gaf dr. Langemeijer van het Radboudumc Expertisecentrum PNH aan dat er internationaal-breed onderzoek gedaan wordt naar nieuwe medicijnen voor paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Er wordt met name geïnvesteerd in nieuwe complementremmers, medicijnen die het afweersysteem dat de PNH-cellen aanvalt onderdrukken (lees meer onder Oorzaak). Mogelijk kunnen deze medicijnen minder vaak en op een andere manier worden toegediend, bijvoorbeeld door onderhuidse injecties.

Coversin

In het Radboudumc wordt het medicijn Coversin ontwikkeld. Dit middel onderdrukt ook het complement, maar op een iets andere manier dan eculizumab. Toediening vindt plaats door zelf te zetten onderhuidse injecties, 1 tot 2 maal per dag. Dit middel zou een alternatief kunnen zijn als eculizumab niet werkt. Alle onderzoeken bevinden zich momenteel in fase 1 of 2.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij medicijnen >>