medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Dossier eculizumab

Geplaatst mei 2018

Vergoeding Eculizumab bereikt

De onderhandelingen van de minister voor Medische Zorg en Sport met Alexion hebben resultaat gehad. Zo blijkt uit de brief die is verstuurd op 15 mei 2018. Eculizumab wordt tot en met 31 december 2020 vergoed via het basispakket aan PNH-patiënten. Over de inhoud van de onderhandelingen worden geen nadere mededelingen gedaan.

Lees meer >>

Vergoeding eculizumab

Geplaatst 14 december 2016

Het bestuur van de Stichting AA & PNH (en aHUS-vertegenwoordigers) hebben in november gesproken met het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen van het Ministerie van VWS over de vergoeding van eculizumab. In het gesprek is van gedachten gewisseld over de stand van zaken t.a.v. de vergoeding van eculizumab. Het Buro brengt nog voor het eind van dit jaar een advies aan de minister uit over hoe het besluitvormingstraject rondom de vergoeding het beste vorm kan krijgen. De verwachting is dat de Minister in januari een besluit neemt over het vervolgtraject.

Stand van zaken herbeoordeling vergoeding eculizumab

Geplaatst 17 november 2016

In het voorjaar heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) een negatief vergoedingsadvies uitgebracht over de behandeling van patiënten met PNH met eculizumab (13 mei 2016). De aanleiding betrof een onvoldoende onderbouwd dossier, ingediend door fabrikant Alexion. Uit het dossier bleek niet duidelijk genoeg welke kosten de invoering van de vergoeding de komende jaren met zich meebrengt. Bovendien weigerde de fabrikant te laten zien waarom de prijs van het medicijn zo hoog is. Daarop heeft de minister Alexion verzocht om een nieuw dossier bij ZIN in te dienen. ZIN kan vervolgens op basis van dit dossier een nieuwe uitspraak doen over vergoeding van eculizumab (via de basiszorgverzekering) voor patiënten met PNH.

Activiteiten bestuur

Het bestuur van de Stichting AA & PNH is reeds geruime tijd actief om draagvlak te creëren voor de vergoeding van eculizumab voor PNH-patiënten. Binnenkort staan gesprekken gepland met het Radboudumc Expertisecentrum PNH en het Buro Prijsarrangementen Geneesmiddelen van het Ministerie van VWS. Deze laatste afspraak hebben we samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Vooralsnog verandert er niets in de zorg en vergoeding voor PNH-patiënten; de vergoeding blijft via de basiszorgverzekering lopen. Ook nieuwe patiënten die gediagnosticeerd worden voor toediening van eculizumab krijgen dit middel.


Archief eerdere berichten over vergoeding eculizumab:


Lees meer over: