Zoeken

medisch-banner.jpg

Samenwerking met zorgverleners

Bij Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) heb je vaak een langdurige relatie met je behandelaar en andere zorgverleners. Goede samenwerking is van extra belang omdat de behandelaar voor een belangrijk deel afhankelijk is van úw informatie om te bepalen hoe het met u gaat. De behandelaar goed informeren is daarom essentieel. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen.

Daarnaast geldt in het algemeen dat als u zelf goed op de hoogte bent, inzicht hebt in uw aandoening, weet wat u zelf wilt en dit kenbaar maakt, dat u dan een gelijkwaardiger positie heeft tegenover de behandelaar. Hij of zij kan ook beter aansluiten op uw behoefte als hij weet wat u wel en niet wilt.

Enkele tips:

Goed informeren

Voor goede diagnostiek en een goede behandeling van PNH is het belangrijk dat uw behandelaar goed op de hoogte is van uw medische situatie. Over eventuele ontregelingen, over het resultaat van de behandeling, over mogelijke bijwerkingen van de medicatie, over de invloed van PNH op uw functioneren, etc. Daarnaast is het van belang dat u de informatie en ondersteuning krijgt die u en uw naasten nodig hebt. Laat uw behandelaar weten wat voor u belangrijk is.

Voorbereiding consult
Het is nuttig om van te voren met uw partner of naasten te overleggen welke onderwerpen u wilt bespreken. Dat kunnen medische zaken zijn maar ook zaken zijn waarover u zich zorgen maakt. Waarvan u niet weet of ze te maken hebben met PNH. Daarbij geldt: domme vragen bestaan niet!
Meer tips om het consult goed voor te bereiden:

 • neem een lijstje met vragen mee naar het consult
 • verzamel tussen de afspraken door vragen die bij u (en uw partner) opkomen
 • houd symptomen goed bij, bijvoorbeeld m.b.v. een logboek (zie onder)
 • als u veel vragen heeft, maak dan bij de assistente een dubbele afspraak
 • neem een recent medicatieoverzicht mee
 • neem iemand mee naar het consult; twee horen meer dan één

Logboek

Met het logboek, uitgegeven door de Contactgroep AA & PH, kunt u uw symptomen bijhouden. De behandeld arts kan zo uitgebreider en beter worden geïnformeerd. Bovendien kunt u hierin al uw belangrijke informatie kwijt over uw aandoening.
Lees meer over het logboek.

Uw eigen dossier aanleggen

De behandelaar schrijft met enige regelmaat een brief aan uw huisarts. Dat is belangrijk want zo beschikt uw huisarts ook over de noodzakelijke informatie. Het is handig als u ook zelf een kopie krijgt van deze brieven, en ook van die van eventuele andere behandelaars/zorg- en hulpverleners.
U kunt gerust vragen of men u een kopie stuurt. Wanneer u deze brieven in een ordner bewaart, beschikt u altijd over uw eigen dossier. Voor zover niet opgenomen in de brieven: is het raadzaam lopende of geplande onderzoeken zelf te noteren, welke medicatie gebruikt wordt met welk resultaat, afspraken met de behandelaar en andere zorgverleners, etc. Realiseer u dat u waarschijnlijk de enige bent die een totaaloverzicht heeft van wat er aan onderzoeken en afspraken loopt!

Goed geïnformeerd zijn

Het is belangrijk zelf enige kennis over Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie te hebben.
Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Over PNH in het algemeen
 • Signalen die op ontregeling kunnen wijzen
 • Hoe te (laten) handelen bij ontregeling
 • Mogelijke bijkomende gevolgen van de aandoening
 • Mogelijke bijwerkingen van medicatie
 • Behandelmogelijkheden

Waar kunt u terecht voor betrouwbare informatie?


Contact / aanspreekpunt

Het is belangrijk dat u goede afspraken maakt over de manier waarop u met de behandelaar of een vervanger in contact kunt komen, als dat noodzakelijk is. Het kan immers zijn dat er een ontregeling van de PNH plaatsvindt, een bijwerkingen optreedt, of dat u vragen heeft waar u niet mee wilt of kunt wachten tot de volgende afspraak. Tegenwoordig is vaak contact per e-mail mogelijk.


Beeld

In het videoalbum staan 4 video's over het consult.