Zoeken

medisch-banner.jpg

Het gevolg van vele bloedtransfusies (ijzerstapeling)

Door regelmatige bloedtransfusies kan ijzerstapeling optreden, met als mogelijk gevolg: hartfalen, leverfalen, hormonale afwijkingen, groeivertraging en botontkalking. Om dit te voorkomen of te beperken kunnen medicijnen gegeven worden, zoals deferoxamine, deferipron of deferasirox.


Nieuw: Exjade® (deferasirox): invoering 'filmtablet'

Exjade® bevat de werkzame stof deferasirox. Het is een geneesmiddel om de overmaat aan ijzer in het lichaam (ijzerstapeling) te verwijderen. Dit middel wordt o.a. gebruikt bij herhaalde bloedtransfusies.
Er zijn twee verschillende soorten tabletten van deferasirox beschikbaar welke een andere kleur, vorm en dosering hebben en anders worden ingenomen.

 • dispergeerbare (oplosbare) tabletten (rond en wit)*
 • nieuw: ‘filmtabletten’, tabletten met een film/coating omhulde tabletten (ovaal en blauw)

De gebruikers hoeven de nieuwe filmomhulde tabletten niet meer op te lossen maar moeten deze in zijn geheel doorslikken. Of verpulveren op licht voedsel en meteen volledig innemen. Nuchtere inname is ook niet meer vereist.
Belangrijk: als patiënten overstappen van de dispergeerbare tabletten naar filmomhulde tabletten dient de dosis te worden herberekend. De filmomhulde tabletten hebben een grotere biologische beschikbaarheid. Dit betekent dat de hoeveelheid van het geneesmiddel dat na toediening uiteindelijk de bloedbaan bereikt groter is en sneller plaatsvindt dan bij de dispergeerbare tabletten.

De patiëntenbrochure laat goed het verschil in dosering en toediening zien tussen de twee soorten tabletten.

Voor de lijst met mogelijke bijwerkingen verwijzen wij u naar de bijsluiters:

Exjade® wordt vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraars vergoed.

*Vanaf 2 januari 2017 zijn de dispergeerbare tabletten in Nederland niet meer leverbaar.

Zie hieronder informatie over andere medicijnen bij ijzerstapeling.



Symptomen van transfusiehemosiderose:

 • chronische vermoeidheid
 • gewrichtsklachten
 • artrose
 • afwijkende leverfunctie uitslagen
 • hartritmestoornissen
 • hartklachten
 • diabetes met leverfunctiestoornissen
 • groeistoornissen
 • verminderde schildklierwerking (hypothyreoïdie)
 • verminderde werking van de bijschildklier (hypoparathyreoïdie )
 • verminderde werking van de hypofyse
 • impotentie
 • onvruchtbaarheid
 • PCT (Porphyria Cutanea Tarda = blaarvorming)

Je kunt ijzerstapeling vaststellen:

 • via serumferritinebepaling in het bloed
  Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de ijzeropslag. Als er teveel ijzer in het lichaam zit, dan gaat het lichaam meer ferritine produceren om al dat ijzer op te kunnen slaan. Als de ferritine in het serum hoog is, dan zegt dat iets over de ernst v.d. ijzerstapeling in het lichaam. Hoe meer ijzer, hoe hoger de ferritine dus. Maar... dit is niet een exacte maat! Dit is dus wat vrij zit in het bloed. Je hebt ook nog ijzer in organen. Vooral de lever en het hart! Door bloedonderzoek wordt het gehalte van de ferritine in het serum bepaald.

 • via biopties
  
IJzerstapeling in de lever wordt ook wel Liver Iron Concentration (=LIC) genoemd. Bij een punctie (biopties) wordt er op één plaats van de lever een stukje weefsel weggenomen. Het kan best zijn, dat "net" in "dat" gedeelte v.d. lever juist het minste ijzer is opgeslagen. Er zouden meerdere puncties verricht moeten worden, om een 'zekere' uitslag te krijgen, maar dat is enorm belastend voor de patiënt.



Medicijnen

Desferal® (deferoxamine)

Desferal® bindt o.a. ijzer en verlaagt daardoor het ijzergehalte in het lichaam. Desferal® wordt vaak met een draagbare infusiepomp toegediend gedurende een paar uur per dag en meerdere dagen per week. Desferal® heeft behalve de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen).
Voor de lijst met mogelijke bijwerkingen verwijzen wij u naar de bijsluiter van Desferal.

Ferriprox® (deferipron)


Dit medicijn is een optie voor mensen die Desferal® niet (meer) kunnen verdragen. Het wordt gegeven in tabletvorm. De patiënt kan hierdoor (enkele dagen) infuusvrij zijn. Bij oudere patiënten, die een enorme ijzerstapeling hebben in hart en lever, blijkt het in combinatie met een Desferal-infuus, een gunstig effect te hebben. Het ijzer in de lever en vooral in de hartspier worden zodanig verlaagd dat het risico op hartfalen verkleint.

Voor de lijst met mogelijke bijwerkingen verwijzen wij u naar de bijsluiter van Ferriprox.