Zoeken

medisch-banner.jpg

Epo

Erytropoëtine, is een hormoon dat in de nieren gemaakt wordt en zorgt ervoor dat het beenmerg nieuwe rode bloedcellen aanmaakt. 
Erytropoëtine is een vrij snel geregeld hormoon. De productie wordt beïnvloed door de plaatselijke zuurstofspanning. De ontdekking van dit hormoon is nog jong. Het kan buiten het lichaam gemaakt worden door moderne biotechnologie en wordt als het middel Eprex of Neocormon op de markt gebracht. Als mensen, die een bloedtransfusie nodig hebben, het middel Eprex krijgen toegediend, wordt hun lichaam aan het werk gezet om nieuwe rode bloedcellen te maken. Zo hebben ze geen of minder transfusiebloed nodig. Aranesp, een ander erythropoietine preparaat wordt geleverd door Amgen.

Men krijgt in eerste instantie drie keer per week 10.000 eenheden gëinjecteerd, waarbij het ongeveer 12 tot 14 weken duurt voordat resultaat gezien kan worden. Het injecteren kan men, na uitleg, zelf doen. Het middel heeft echter alleen effect op de hoogte van je hb en ht-gehalte. Het heeft geen invloed op de aanmaak van je witte bloedcellen en bloedplaatjes. Wat het middel op lange termijn doet is echter nog onbekend.

Eprex gebruik bij PNH patiënten

Het middel Eprex is in het buitenland inmiddels getest op verschillende PNH patiënten. 
De resultaten zijn erg uiteenlopend. Uit de inmiddels verkregen ervaring helpt dit alleen bij PNH patiënten die een laag erytropoëtine gehalte, in relatie met de hoogte van hun Hb hebben.

Ga naar het artikel >>

Het middel Aranesp

De werkzame stof van Aranesp is darbepoetin alfa. Dit is een eiwit dat met behulp van moderne biotechnologie wordt gemaakt. Het is een nieuw erytrhopoëse stimulerend eiwit. Aranesp werkt op exact dezelfde manier als het natuurlijke in het lichaam voorkomende hormoon erytropoëtine, maar Aranesp heeft een langer aanhoudende werking. Het stimuleert het beenmerg om meer rode bloedcellen aan te maken. Het middel wordt nu gebruikt om bloedarmoede te behandelen bij volwassen patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie (solide tumoren)