medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Vergoeding eculizumab

Eculizumab tot eind 2020 vergoed via basispakket

De onderhandelingen van de minister voor Medische Zorg en Sport met Alexion hebben resultaat gehad. Zo blijkt uit de brief die is verstuurd op 15 mei 2018. Eculizumab wordt tot en met 31 december 2020 vergoed via het basispakket aan PNH-patiënten. Over de inhoud van de onderhandelingen worden geen nadere mededelingen gedaan.

In de brief staat dat de minister heeft besloten tot continuering van de vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering van Soliris® voor de behandeling van aHUS en PNH. Hij heeft dat besloten na de afronding van de prijsonderhandeling over dit geneesmiddel die hij op advies van het Zorginstituut heeft gevoerd. In de toelichting op de beslissing noemt de minister, naast de onderhandelde prijsverlaging, vier overwegingen:

  1. eculizumab is de enige werkzame beschikbare behandeling voor de kleine groep patiënten met PNH en aHUS;
  2. patiënten worden reeds vele jaren met eculizumab behandeld in Nederland;
  3. artsen en patiëntenorganisaties hebben zich bijzonder voortvarend ingezet om te komen tot goede gepast-gebruikafspraken;
  4. biosimilars van eculizumab – en daarmee de verwachting dat de kosten zullen dalen - worden binnen afzienbare termijn verwacht;


Namens het bestuur van AA en PNH heeft Angeline Jansen zich ingezet voor het dossier, samen met Cor Koekkoek en Rietje Meijer. Het doel was: vergoeden én onderhandelen. Met het bereikte resultaat wordt het voorlopig rustig op het dossier. Natuurlijk blijft de patiëntenorganisatie de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de biosimilars volgen. Mochten er nog vragen zijn over het dossier dan is Angeline te mailen via penningmeester@aaenpnh.nl.


Terugblik ontwikkelingen eculizumab-vergoeding

Februari 2018. Bericht van woordvoerder VWS dat er nog steeds wordt onderhandeld. Indien er nieuws is, horen we dat.

Januari 2018. Ministerie VWS gaat om tafel met Alexion over de prijs van eculizumab.

Juli 2017. De ambtenaren van het ministerie van VWS zijn bezig met het verkrijgen van een mandaat van minister Schippers voor de onderhandelingen met de farmaceut Alexion over de prijs van eculizumab. En de eerste afspraak staat in de agenda.

Eind juni 2017 was er een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie van VWS over het pakketbeheer. Daarin kwam de vergoeding van Orkambi en andere (wees-)geneesmiddelen aan de orde. Ook eculizumab voor de aandoening aHus (atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom). De minister zei over dat laatste: ‘Dat is een erg duur maar effectief weesgeneesmiddel, dat onder strikte voorwaarden voor gepast gebruik — dat om de kosten te beperken —uit het basispakket wordt vergoed. Dat voorbeeld geeft aan dat er argumenten kunnen zijn om een duur bewezen geneesmiddel toch te vergoeden, eventueel onder voorbehoud van een financieel arrangement of afspraken over gepast gebruik. Daarbij kan gedacht worden aan zaken zoals: is het de enige behandelmethode, in hoeverre verbetert het de kwaliteit van leven en is er zicht op verbetering van de kosteneffectiviteit? Bij de herziening van de voorwaardelijke toelating bekijk ik ook hoe we kunnen omgaan met weesgeneesmiddelen waarvan minder bekend is over de effectiviteit.’

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017D20163&did=2017D20163

Lees meer >>


Archief eerdere berichten over vergoeding eculizumab: