medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Dossier eculizumab

Je vindt hier een overzicht van de ontwikkelingen rond de vergoeding van eculizumab.

Aanleiding voor het onderzoek was het advies van het Zorginstituut Nederland (ZINL) aan de minister over vergoeding van eculizumab. Hoewel zeer effectief is het medicijn te duur, vindt het ZINL. Nu dure medicijnen steeds vaker onderwerp van discussie zijn is het belangrijk de meerwaarde aan te tonen van eculizumab. Die handschoen heeft de Contactgroep opgepakt door te onderzoeken wat de arbeidsparticipatie en kwaliteit van leven zijn van de gebruikers van het medicijn.