medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Beenmerg

Om te begrijpen wat aplastische anemie (AA) is, is het noodzakelijk wat dieper in te gaan op wat het beenmerg nu eigenlijk doet. De stamcellen in het beenmerg delen zich in vieren en worden uiteindelijk:

  • een nieuwe stamcel
  • een rode cel
  • een witte cel en
  • een bloedplaatje

Aplastisch anemie is een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door de T-lymfocyten (een bepaalde witte cel) die de lichaamseigen stamcellen in het beenmerg vernietigen. Het begint bij de B(beenmerg)-lymfocyten. De B-lymfocyten komen “blanco” uit het beenmerg en weten nog niet wat ze moeten doen. Ze worden opgeleid in de thymus, een klier achter het borstbeen en leggen daar een “examen” af. Als ze slagen zijn het daarna T(Thymus)-lymfocyten.

Normaal gesproken worden T-lymfocyten die niet door hun examen komen direct vernietigd, zonder dat ze ook maar iets gedaan hebben. Bij AA komen er toch T-lymfocyten door die eigenlijk niet geschikt zijn om hun werk te doen. Doordat deze T-lymfocyten een fout maken en het beenmerg zien als virus, geven ze aan alle andere lymfocyten door dat het beenmerg vernietigd moet worden. Omdat T-lymfocyten geheugen hebben, kunnen ze het ook doorgeven aan de nieuwe lymfocyten en is het kwaad geschied.

Waarom de T-cellen dit doen, weet men niet. Wel is gebleken dat er een (al dan niet tijdelijke) AA kan optreden na: chemotherapie, benzeenvergiftiging en na een virus, met name het parvovirus en het hepatitisvirus.