medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Ontwikkelingen

Informatie naar aanleiding van onderzoeken over aplastische anemie (AA) vind je op dit deel van de website.

RACE-studie

Citaat uit de Nieuwsbrief NVvH, juli 2016

In Leiden (LUMC) zijn inmiddels twee patiënten behandeld in de RACE studie (ATGAM en cyclosporine met of zonder Eltrombopag als eerstelijnsbehandeling van ernstige Aplastische Anemie). In universitair medische centra in Utrecht, Groningen en Amsterdam (AMC) zal de studie op korte termijn ook geopend worden.


Eltrombopag

Eltrombopag stimuleert de aanmaak van bloedplaatjes.

Citaat uit de Nieuwsbrief NVvH, juli 2016

Eltrombopag is recent geregistreerd als tweedelijnsbehandeling bij Aplastische Anemie na falen op ATG voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie. Eerder al gaf het Zorg Instituut Nederland een positief advies met betrekking tot de vergoeding van Eltrombopag. Dit advies was mede gebaseerd op het feit dat we in 2013 richtlijnen voor de behandeling van Aplastische Anemie hebben opgesteld en op het feit dat we dankzij het NVvH register Aplastische Anemie enig inzicht konden geven over het aantal patiënten dat in aanmerking zou kunnen komen voor behandeling met Eltrombopag. Hiervoor dank aan jullie allen!

Per 1 mei dienen zorgverzekeraars het te vergoeden. De artsenverklaring voor Eltrombopag wordt aangepast maar tot dan kun je desgewenst de "overige indicatie" zelf "aplastische anemie" toevoegen aan de huidige versie.

Van patiënten met AA die met Eltrombopag behandeld worden, voegen we graag de gegevens toe aan het NVvH register. Op deze wijze hopen we inzicht te krijgen in de effectiviteit en veiligheid van deze behandeling. Voor up-to-date informatie over de mogelijkheden tot vergoeding van Eltrombopag en om patiënten die behandeld worden of werden met Eltrombopag aan te melden kunt u ons mailen.


Graft-versus-host ziekte (GvHD)

Met genetische variant hoger risico op graft-versus-hostziekte

Voordat iemand een stamceltransplantatie ondergaat worden ontvanger en donor vergeleken op een aantal kenmerken van de cellen. Deze kenmerken moeten zo goed mogelijk overeenstemmen. Zo niet, dan zal de afweer van de donor zich richten tegen de ontvanger. Door deze graft-versus-hostziekte (GvHD) kan de ontvanger acuut of chronisch ziek worden of zelfs aan de gevolgen hiervan overlijden. Een van deze belangrijk kenmerken heeft de naam HLA-DPB1 rs9277534. Hiervan zijn twee typen bekend, A en G.

Uit onderzoek blijkt nu dat type A minder voorkomt dan G. Als een donor het A-type heeft en stamcellen geeft aan een ontvanger met het type G, is het risico op acute GvHD groter dan wanneer de donor met type A stamcellen geeft aan een ontvanger met type A. Bovendien is het risico op overlijden door ándere oorzaken dan terugkeer van de ziekte hoger in geval van een mismatch bij een ontvanger met type G dan bij een ontvanger met type A.

Bron: Bron: New England Journal of Medicine
Met dank aan Hematon

17-05-2016Lees meer over:
wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en
over zoeken naar en beoordelen van wetenschappelijke literatuur >>