medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Waar terecht?

Met klachten ga je doorgaans naar de huisarts. Als de huisarts hier aanleiding voor ziet, laat hij of zij standaard bloedonderzoek doen. Wijken bepaalde bloedwaarden te veel af? Dan word je doorverwezen naar de internist / hematoloog in een streekziekenhuis of een academisch ziekenhuis. Blijft een diagnose uit? Of heb je last van aanhoudende klachten? Dan kun je overwegen om te kiezen voor meer gespecialiseerde zorg in een universitair medisch centrum. Het Leids UMC is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aplastische anemie.

Universitair medische centra


Transplantatie

Vrijwel alle universitair medische centra voeren beenmergtransplantaties uit. Nederland heeft drie kindertransplantatiecentra: