medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Richtlijn voor volwassenen

Richtlijn voor volwassenen met verworven aplastische anemie

De doelstelling van deze richtlijn (opgesteld in 2013) is het bevorderen van adequate en zorgvuldige diagnostiek bij volwassenen met verworven aplastische anemie (AA) en het optimaliseren van de behandeling en monitoring van de patiƫnten. Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering, waar mogelijk berustend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep

De richtlijn is van toepassing voor alle beroepsgroepen die bij de zorg voor volwassenen met verworven AA zijn betrokken, zoals hematologen, internisten, pathologen en klinisch genetici. Ook mensen met verworven AA kunnen kennis nemen van deze richtlijn.

Richtlijn in twee vormen:

Herziening richtlijn

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie gaat de "Richtlijn diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen" herzien.

Kinderen

Ook voor AA bij kinderen is een richtlijn ontwikkeld.
Lees over de richtlijn voor kinderen >>


Ervaringen bundelen via het landelijk register

Om de effectiviteit van de behandeling volgens deze richtlijn te evalueren, worden gegevens van zo veel mogelijk volwassenen met AA opgenomen in het register aplastische anemie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH).

Lees meer over Ervaringen bundelen >>