medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Richtlijn voor kinderen

Een richtlijn is een standaardschema waarin staat welke middelen en medicijnen op welk moment gegeven moeten worden. Alle kinderen en jongeren worden behandeld volgens zo’n protocol. Ook voor aplastische anemie (AA) bij kinderen is zo’n protocol ontwikkeld door een groep van kinderoncologen-hematologen binnen SKION*. Voor het samenstellen van deze behandelrichtlijn is samengewerkt met andere behandelgroepen in Europa, waarbij uitwisseling van kennis tot betere behandelmogelijkheden leidt. Het is dus niet alleen de Nederlandse maar momenteel ook de Europese standaard van AA-behandeling bij kinderen. Het gaat hier om kinderen met ernstige tot zeer ernstige aplastische anemie.

Samengevat komt het op het volgende neer:

  • als een verwante donor (HLA-identiek) beschikbaar is: een stamceltransplantatie
  • als een goede donor niet beschikbaar is: therapie met afweer onderdrukkende medicijnen (ATG)

Richtlijn voor kinderen >>

SKION* stelt de diagnoses voor enkele oncologische aandoeningen. Het gaat dan om de herbeoordeling van afgenomen botbiopten door een onafhankelijke patholoog. Hoewel er bij AA geen sprake is van een vorm van kanker valt AA ook onder het werkterrein van SKION. De reden is dat AA kan overgaan in myelodysplastisch syndroom (MDS) en in Myeloide leukemie. Bovendien is AA soms moeilijk te onderscheiden van MDS.


Ervaringen bundelen (register)

Het Trialbureau van SKION* verzamelt van iedere patiënt de ziekte- en behandelgegevens, mits toestemming wordt verleend.

Lees meer >>


*Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband van alle kinderarts-oncologen/hematologen in Nederland.