medisch-banner.jpg

Alles over AA / PNH

Bacteriearme voeding

Kort na intensieve chemotherapie en stamceltransplantatie - als het aantal witte bloedcellen nog niet hersteld is (aplastische fase) - bestaat er een verhoogd risico op infecties met bacterie╠łn en schimmels. Meestal krijg je tijdens de aplastische fase medicijnen ter voorkoming van deze infecties vanuit het maagdarmkanaal. Je voeding moet echter ook aan bepaalde eisen voldoen om de kans op infecties vanuit het maagdarm- kanaal zo klein mogelijk te maken. Daarom krijg je tijdens deze fase voedingsmiddelen waarin zo weinig mogelijk schadelijke schimmels en bacterie╠łn voorkomen. Dit wordt bacteriearme voeding genoemd.